Aktuality

Čo by ste mali vedieť, ak uvažujete o novej registratúre

Na produktových stránkach nášho riešenia ActiveRegistratúry teraz nájdete odpovede na všetky svoje otázky.

19.7.2022

Basketbalisti sa pripravujú na novú sezónu

Slovenská basketbalová asociácia používa na správu a riadenie svojich procesov IS ActiveSport, ktorého prevádzku a rozvoj pre klienta zabezpečujeme.

4.7.2022

ActiveProcurement v zozname elektronických prostriedkov

Naše riešenie pre elektronickú správu a riadenie procesov verejného obstarávania bolo zapísané do zoznamu elektronických prostriedkov Úradu pre verejné obstarávanie.

20.6.2022

Malé eGov zlepšenia služieb mesta Košice

Projekt, ktorý realizujeme pre mesto Košice je aktuálne vo fáze prípravy detailného návrhu riešenia.

14.6.2022

Klub slovenských turistov má nový webový portál

Nový portál slúži najmä na efektívnu komunikáciu Klubu slovenských turistov (KST) so svojou členskou základňou.

7.6.2022

Aplikácia Driver Check-In pre zefektívnenie logistiky maloobchodného predajcu

Dodané riešenie významným spôsobom zefektívňuje logistické procesy nášho klienta v oblasti maloobchodným služieb.

30.5.2022

Slovenské elektrárne budú používať našu registratúru

Pre spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. sme začali vo februári 2022 implementovať systém na elektronickú správu registratúry.

18.5.2022

Podpora Média Portálu Národnej rady Slovenskej republiky

Pre klienta Národná rada SR budeme v najbližších dvoch rokoch zabezpečovať podporu riešenia Media Portálu.

10.5.2022

Naša elektronická registratúra s vysokou úrovňou zhody od Ministerstva vnútra SR

Náš produkt ActiveRegistratúra získal od Ministerstva vnútra SR certifikát o posúdení elektronického informačného systému na správu registratúry.

2.5.2022