Aktuality

Spoločnosť PPS Group, a.s. sa rozhodla pre naše služby

Digitalizácia a zefektívnenie firemných procesov pre významného európskeho hráča v oblasti priemyselnej výroby.

5.4.2024

Digitalizácia administratívnych procesov pre spoločnosť Alto Real Estate

Pomáhame s digitalizáciou administratívnych procesov v developerskej spoločnosti Alto Real Estate.

11.3.2024

Podieľame sa na ochrane práv fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov

Dodali sme riešenie, ktoré výrazným spôsobom zefektívňuje procesy v oblasti zabezpečenia a spracovania osobných údajov.

23.2.2024

Uplynulý rok v znamení významného nárastu počtu implementácií našej registratúry

Aj v uplynulom roku významným spôsobom rástol počet implementácií a používateľov našej elektronickej registratúry.

22.1.2024

Expresne rýchla implementácia elektronickej registratúry v Rade pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby je ďalším z klientov, ktorí sa rozhodli pre prémiové riešenie našej elektronickej registratúry.

10.1.2024

Zefektívnenie riadenia informácií a procesov pre spoločnosť Metro Bratislava, a.s.

V poradí ďalšou úspešnou implementáciou našej ActiveRegistratúry je realizácia pre obchodnú spoločnosť Metro Bratislava, a.s.

4.12.2023

Registratúra v cloude pre Slovenský olympijský a športový výbor

Sme súčasťou procesu digitálnej transformácie organizácie, ktorá zastupuje šport a olympijské hnutie na Slovensku.

21.11.2023

Dodávka registratúry pre Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania

Jedným z našich ďalších registratúrnych klientov v cloude je Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania.

7.11.2023

Zefektívnenie činností v elektronickom prostredí pre SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia je ďalším z radu významných klientov, ktorí sa rozhodli pre prémiové riešenie našej elektronickej registratúry.

3.10.2023