Aktuality

Komplexné riešenie elektronickej registratúry pre regionálne úrady školskej správy

Úspešne sme zavŕšili implementáciu implementáciu automatizovaného riešenia elektronickej registratúry pre všetky regionálne úrady školskej správy na Slovensku.

2.3.2023

Rastieme spolu s našimi zákazníkmi

V uplynulom roku sme zaznamenali ďalší významný nárast používateľov našej elektronickej registratúry.

26.1.2023

Slovenské elektrárne používajú našu ActiveRegistratúru

S počtom viac ako tritisíc aktívnych používateľov sa Slovenské elektrárne, a.s. zaradili medzi najväčších klientov našej registratúry.

12.1.2023

Kancelária verejného ochrancu práv používa našu registratúru

Detailný návrh riešenia a implementácia automatizovaného riešenia elektronickej registratúry.

8.12.2022

dm drogerie markt je novým prírastkom v rodine našich klientov

Spoločnosť dm drogerie markt sa rozhodla pre naše prémiové riešenie elektronickej registratúry.

14.11.2022

Čo by ste mali vedieť, ak uvažujete o novej registratúre

Na produktových stránkach nášho riešenia ActiveRegistratúry teraz nájdete odpovede na všetky svoje otázky.

19.7.2022

Slovenské elektrárne budú používať našu registratúru

Pre spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. sme začali vo februári 2022 implementovať systém na elektronickú správu registratúry.

18.5.2022

Naša elektronická registratúra s vysokou úrovňou zhody od Ministerstva vnútra SR

Náš produkt ActiveRegistratúra získal od Ministerstva vnútra SR certifikát o posúdení elektronického informačného systému na správu registratúry.

2.5.2022

Zefektívnenie interných procesov v obci Bernolákovo

Obec Bernolákovo sa rozhodla zefektívniť svoje procesy pri zabezpečení úradnej komunikácie so svojimi občanmi.

12.4.2022