Aktuality

Zabezpečenie servisných služieb pre spoločnosť Transpetrol, a.s.

V najbližších troch rokoch budeme zabezpečovať servisné služby vybraných IT aplikácií a služieb spoločnosti Transpetrol, a.s.

4.9.2023

Migrácia delimitovaných spisov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Rozsiahla migrácia delimitovaných spisov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky pre klienta Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

5.5.2023

Rozšírenie registratúry o ďalšie spoločnosti skupiny Donau farm

Pre skupinu firiem Donau farm sme spolu s našim partnerom realizovali rozšírenie registratúry na ďalších osem spoločností.

24.4.2023

Naše riešenia nachádzajú uplatnenie aj v poľnohospodárstve

Implementácia automatizovaného riešenia elektronickej registratúry pre skupinu firiem Donau farm, pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva.

21.3.2023

Komplexné riešenie elektronickej registratúry pre regionálne úrady školskej správy

Úspešne sme zavŕšili implementáciu implementáciu automatizovaného riešenia elektronickej registratúry pre všetky regionálne úrady školskej správy na Slovensku.

2.3.2023

Rastieme spolu s našimi zákazníkmi

V uplynulom roku sme zaznamenali ďalší významný nárast používateľov našej elektronickej registratúry.

26.1.2023

Slovenské elektrárne používajú našu ActiveRegistratúru

S počtom viac ako tritisíc aktívnych používateľov sa Slovenské elektrárne, a.s. zaradili medzi najväčších klientov našej registratúry.

12.1.2023

Kancelária verejného ochrancu práv používa našu registratúru

Detailný návrh riešenia a implementácia automatizovaného riešenia elektronickej registratúry.

8.12.2022

dm drogerie markt je novým prírastkom v rodine našich klientov

Spoločnosť dm drogerie markt sa rozhodla pre naše prémiové riešenie elektronickej registratúry.

14.11.2022