Aktuality

Uplynulý rok v znamení významného nárastu počtu implementácií našej registratúry

Aj v uplynulom roku významným spôsobom rástol počet implementácií a používateľov našej elektronickej registratúry.

22.1.2024

Expresne rýchla implementácia elektronickej registratúry v Rade pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby je ďalším z klientov, ktorí sa rozhodli pre prémiové riešenie našej elektronickej registratúry.

10.1.2024

Zefektívnenie riadenia informácií a procesov pre spoločnosť Metro Bratislava, a.s.

V poradí ďalšou úspešnou implementáciou našej ActiveRegistratúry je realizácia pre obchodnú spoločnosť Metro Bratislava, a.s.

4.12.2023

Registratúra v cloude pre Slovenský olympijský a športový výbor

Sme súčasťou procesu digitálnej transformácie organizácie, ktorá zastupuje šport a olympijské hnutie na Slovensku.

21.11.2023

Dodávka registratúry pre Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania

Jedným z našich ďalších registratúrnych klientov v cloude je Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania.

7.11.2023

Zefektívnenie činností v elektronickom prostredí pre SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia je ďalším z radu významných klientov, ktorí sa rozhodli pre prémiové riešenie našej elektronickej registratúry.

3.10.2023

Zabezpečenie servisných služieb pre spoločnosť Transpetrol, a.s.

V najbližších troch rokoch budeme zabezpečovať servisné služby vybraných IT aplikácií a služieb spoločnosti Transpetrol, a.s.

4.9.2023

Slovenský olympijský a športový výbor sa rozhodol pre našu registratúru

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sa rozhodol pre spoluprácu s našou spoločnosťou a vybral si naše riešenie elektronickej registratúry.

22.8.2023

Migrácia delimitovaných spisov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Rozsiahla migrácia delimitovaných spisov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky pre klienta Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

5.5.2023