Aktuality

Zabezpečenie prevádzky a servisných služieb pre VŠC Dukla Banská Bystrica

Pokračujeme v prevádzke a zabezpečení servisných služieb IS na podporu administratívnych úkonov vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica.

8.2.2024

Pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú

Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím sme prispeli na nákup digitálneho čítacieho zariadenia s hlasovým výstupom.

1.2.2024

Uplynulý rok v znamení významného nárastu počtu implementácií našej registratúry

Aj v uplynulom roku významným spôsobom rástol počet implementácií a používateľov našej elektronickej registratúry.

22.1.2024

Expresne rýchla implementácia elektronickej registratúry v Rade pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby je ďalším z klientov, ktorí sa rozhodli pre prémiové riešenie našej elektronickej registratúry.

10.1.2024

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024

Všetkým našim zákazníkom, partnerom a spolupracovníkom prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2024.

20.12.2023

Zefektívnenie riadenia informácií a procesov pre spoločnosť Metro Bratislava, a.s.

V poradí ďalšou úspešnou implementáciou našej ActiveRegistratúry je realizácia pre obchodnú spoločnosť Metro Bratislava, a.s.

4.12.2023

Movember a naši fúzatí gentlemani v akcii

Predposledný mesiac v roku u nás vo firme už tradične upozorňujeme na problematiku mužského zdravia.

30.11.2023

Registratúra v cloude pre Slovenský olympijský a športový výbor

Sme súčasťou procesu digitálnej transformácie organizácie, ktorá zastupuje šport a olympijské hnutie na Slovensku.

21.11.2023

Dodávka registratúry pre Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania

Jedným z našich ďalších registratúrnych klientov v cloude je Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania.

7.11.2023