Aktuality

Digitálny zápis o stretnutí pre Slovenskú basketbalovú asociáciu

Od novej sezóny spúšťame pre potreby Slovenskej basketbalovej asociácie novú funkcionalitu v podobe digitálneho zápisu o stretnutí.

18.9.2023

Zabezpečenie servisných služieb pre spoločnosť Transpetrol, a.s.

V najbližších troch rokoch budeme zabezpečovať servisné služby vybraných IT aplikácií a služieb spoločnosti Transpetrol, a.s.

4.9.2023

Dodávka špecializovaného hardvéru pre digitálny konferenčný systém NR SR

V uplynulých dňoch sme ukončili druhú etapu realizácie projektu nového digitálneho konferenčného systému pre Národnú radu Slovenskej republiky.

11.8.2023

Digitálny konferenčný systém pre Národnú radu Slovenskej republiky

Dodávame nový digitálny konferenčný systém na podporu a riadenie rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

28.7.2023

Lyžiari už fungujú s novým športovým informačným systémom

Zväz slovenského lyžovania začal na riadenie a zefektívnenie svojich interných procesov používať náš informačný systém ActiveSport.

3.7.2023

Pomáhame s riadením a efektívnym plánovaním výkonov zdravotných asistenčných služieb

Pre potreby spoločnosti IDCare, s.r.o. sme navrhli a vytvorili informačný systém na plánovanie zdravotníckych úkonov, zdravotných a asistenčných služieb.

12.6.2023

Elektronické členské preukazy pre slovenských turistov

Pre klienta Klub slovenských turistov sme realizovali analýzu možného využitia elektronických členských preukazov.

2.6.2023

Webové stránky spoločnosti VÚEZ v novom šate

Kompletný redizajn a implementácia najnovšej verzie nášho CMS redakčného systému ActiveWeb.

25.5.2023

Migrácia delimitovaných spisov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Rozsiahla migrácia delimitovaných spisov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky pre klienta Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

5.5.2023