Digitálne riešenia,
o ktoré sa môžete oprieť.

Keď sa vám bude dariť, naše riešenia porastú s vami.
V ťažších časoch vám podržia chrbát. Presne tak ako my.

Analytické práce

Analytické práce

Vývoj aplikácií

vývoj aplikácií

Programovanie

programovanie

Integrácie

integrácie

Pokročilé technológie

pokročilé technológie

Riešenia v cloude

riešenia v cloude

O nás

Naše riešenia

SKUTOČNE fungujú

Realizujeme komplexné IT riešenia pre firmy a samosprávy na profesionálnej úrovni. Tím našich expertov vykonáva analytické práce, vývoj aplikácii, programovanie, integrácie, pokročilé technológie a riešenia v cloude.

späť vpred

Active
Registratúra

Špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Viac informácií

Riešenie používajú okrem iných aj:

SLOVNAFT, a.s.

TRANSPETROL, a.s.

Slovenská akadémia vied

Prejsť na web

Active
Procurement

Slúži na riadenie a podporu nevyhnutných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní.

Viac informácií

Riešenie používajú okrem iných aj:

Nitriansky samosprávny kraj

Mesto Michalovce

TRANSPETROL, a.s.

Prejsť na web

Active
Sport

Komplexný informačný systém pre športové zväzy a organizácie určený pre efektívnu správu a riadenie chodu športovej organizácie.

Viac informácií

Riešenie používajú okrem iných aj:

Slovenský zväz ľadového hokeja

Slovenský zväz florbalu

Slovenská gymnastická federácia

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Active
City

Moderné responzívne portálové riešenie pre mestá a obce umožňujúce komfortnú správa obsahu webových stránok a modulov typických pre samosprávy.

Viac informácií

Riešenie používajú okrem iných aj:

Mesto Poprad

Mesto Michalovce

Mesto Senec

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Active
Office

Intranetové riešenie ponúkajúce nástroje na zrýchlenie a zefektívnenie vnútropodnikových procesov, zlepšenie informovanosti, komunikácie a spolupráce v rámci organizácie.

Viac informácií

Riešenie používajú okrem iných aj:

Mesto Bratislava

LENOVO

SOZA

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Active
Web

Redakčný systém, ideálny na riadenie a podporu webových aplikácií, obsahových portálov a rozsiahlych portálových riešení pre veľké organizácie, štátnu správu a samosprávu.

Viac informácií

Riešenie používajú okrem iných aj:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Komunálna poisťovňa, a.s.

Národné športové centrum

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Active
Konverzia

Webová aplikácia, ktorá umožňuje okamžitú zaručenú konverziu úradných dokumentov z listinnej do elektronickej formy a naopak.

Viac informácií

Riešenie používajú okrem iných aj:

Mesto Bratislava

Mesto Košice

Obec Rabča

CHCEM VEDIEŤ VIAC

 
ESMAO

Komplexné riešenie elektronických služieb miest a obcí, vďaka ktorému môžu mestá a obce konečne otvoriť svoje brány elektronickému svetu.

Viac informácií

Riešenie používajú okrem iných aj:

Mesto Bratislava

Mesto Košice

Ďalších cca 150 miest a obcí SR

Prejsť na web

Produkty používajú spokojní klienti

Klienti
Klienti
Klienti
Klienti
Aktualizácia nastavenia cookies