Aktuality

Kancelária verejného ochrancu práv používa našu registratúru

Detailný návrh riešenia a implementácia automatizovaného riešenia elektronickej registratúry.

8.12.2022

Mesto Pezinok má nový webový portál

Návrh, vytvorenie a sprevádzkovanie nového portálu Mesta Pezinok za použitia redakčného systému ActiveCity.

24.11.2022

dm drogerie markt je novým prírastkom v rodine našich klientov

Spoločnosť dm drogerie markt sa rozhodla pre naše prémiové riešenie elektronickej registratúry.

14.11.2022

Ako spoľahlivo a efektívne riadiť športový zväz

Informačný systém ActiveSport je špičkové riešenie určené pre efektívny chod športových zväzov a organizácií.

3.11.2022

Systém automatického zaznamenávania športových udalostí

Slovenský zväz ľadového hokeja vstupuje do ďalšej sezóny s unikátnym riešením, ktoré slúži na výrobu a vysielanie športových udalostí.

25.10.2022

Podpora informačných systémov Klubu slovenských turistov

S klientom sme sa dohodli na podpore a rozvoji informačného systému a portálového riešenia.

14.9.2022

Slovenskí lyžiari sa rozhodli pre naše riešenie ActiveSport

Zväz slovenského lyžovania bude používať na zefektívnenie svojich interných procesov náš informačný systém ActiveSport.

24.8.2022

Pomáhame klientom prenikať na nové trhy

Kľúčom k expanzii klienta AAspráva na český trh bola lokalizácia nášho riešenia pre potreby firmy v novom prostredí.

5.8.2022

Basketbalisti sa pripravujú na novú sezónu

Slovenská basketbalová asociácia používa na správu a riadenie svojich procesov IS ActiveSport, ktorého prevádzku a rozvoj pre klienta zabezpečujeme.

4.7.2022