Aktuality

Dodávka registratúry pre Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania

Jedným z našich ďalších registratúrnych klientov v cloude je Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania.

7.11.2023

Ustanovujúca schôdza parlamentu už s novým digitálnym konferenčným systémom

Poslanci NR SR budú počas zasadnutí parlamentu používať nový Digitálny konferenčný systém na podporu rokovaní a hlasovaní Národnej rady SR.

25.10.2023

Zefektívnenie činností v elektronickom prostredí pre SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia je ďalším z radu významných klientov, ktorí sa rozhodli pre prémiové riešenie našej elektronickej registratúry.

3.10.2023

Digitálny zápis o stretnutí pre Slovenskú basketbalovú asociáciu

Od novej sezóny spúšťame pre potreby Slovenskej basketbalovej asociácie novú funkcionalitu v podobe digitálneho zápisu o stretnutí.

18.9.2023

Dodávka špecializovaného hardvéru pre digitálny konferenčný systém NR SR

V uplynulých dňoch sme ukončili druhú etapu realizácie projektu nového digitálneho konferenčného systému pre Národnú radu Slovenskej republiky.

11.8.2023

Digitálny konferenčný systém pre Národnú radu Slovenskej republiky

Dodávame nový digitálny konferenčný systém na podporu a riadenie rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

28.7.2023

Pomáhame s riadením a efektívnym plánovaním výkonov zdravotných asistenčných služieb

Pre potreby spoločnosti IDCare, s.r.o. sme navrhli a vytvorili informačný systém na plánovanie zdravotníckych úkonov, zdravotných a asistenčných služieb.

12.6.2023

Kancelária verejného ochrancu práv používa našu registratúru

Detailný návrh riešenia a implementácia automatizovaného riešenia elektronickej registratúry.

8.12.2022

Mesto Pezinok má nový webový portál

Návrh, vytvorenie a sprevádzkovanie nového portálu Mesta Pezinok za použitia redakčného systému ActiveCity.

24.11.2022