Informačný systém manažmentu údajov pre Hydromeliorácie, š.p.

V spolupráci s klientom sme navrhli a vytvorili informačný systém na jednoduchú evidenciu, spracovanie a zdieľanie údajov.

Cieľom projektu bolo vytvoriť nový informačný systém zameraný na evidenčnú časť a prácu s dátami, ktorého súčasťou je aj integračné rozhranie na publikovanie dát na štátne rozhrania. 

Súčasťou nového systému bolo aj pridanie modulu GIS na zobrazovanie dát v mapových podkladoch.

Nuaktiv - Lepší manažment údajov
 
Hlavnými cieľmi projektu bolo:

  • Zjednotenie rozličných dátových zdrojov
  • Konsolidácia a vyčistenie 
  • Nové moderné grafické rozhranie evidenčnej časti systému
  • Zefektívnenie práce

Práce na projekte začali zmapovaním aktuálnych procesov zahrnutých v pôvodnom IS a analýzou kvality generovaných dát. Na základe výsledkov podrobnej analýzy sme v spolupráci s klientom pristúpili k došpecifikovaniu požiadaviek a návrhu detailného návrhu riešenia.

Pri práci na projekte boli použité aj nové spôsoby vývoja aplikácie pomocou interného nástroja GENERÁTOR, ktorý dokázal automaticky generovať celé časti vývojového kódu pomocou výstupov z aplikácie Enterpise Architekt. Tento kód následne optimalizovali analytici, čím sa nám podarilo značne urýchliť a zefektívniť celý vývojový proces.
 
Základne fakty o novom dodanom IS Hydromeliorácie:

  • Zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a evidenciu údajov registrov HMSP
  • Vznik jednotného údajového modelu technických a prevádzkových údajoch o zariadeniach a majetku
  • Efektívna správa dát (princíp evidencie jedenkrát a dosť)
  • Vykonané čistenie a konsolidácia údajov
  • IS je nasadený v prostredí vládneho cloudu (MVSR)

Výsledkom implementačných prác je nový informačný systém s moderných používateľským rozhraním, ktorý bol pripravený ako cloudové riešenie. Hlavným prínosom nového informačného systému je odstránenie redundancie údajov, prečistenia a skvalitnenie migrovaných dát.

Dodané riešenie zároveň otvára nové možnosti na poli tvorby reportov a zverejňovania údajov na portáli OpenData.

Vývoj aplikácií

26.03.2024

Všetky aktuality