Zabezpečenie prevádzky a servisných služieb pre VŠC Dukla Banská Bystrica

Pokračujeme v prevádzke a zabezpečení servisných služieb IS na podporu administratívnych úkonov vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica.

Informačný systém IS Dukla sme pre klienta vyhotovili na základe špecifických požiadaviek zákazníka, kde primárnym cieľom bolo zefektívnenie administratívnych procesov vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica. 

IS Dukla - Nuaktiv - Digitálne riešenia, o ktoré sa môžete oprieť

Kľúčovým modulom riešenia je Harmonogram športovej prípravy, ktorý slúži na plánovanie, evidenciu, sledovanie a vyhodnocovanie tréningového procesu športovca. Nemenej dôležitými časťami riešenia sú podporné moduly v oblasti administratívnych činností, tvorby denných rozkazov, evidencie služobných ciest s ich následným vyúčtovaním, manažment služobných vozidiel a pod.

IS Dukla je postavený na báze modulárnej webovej aplikácie s možnosťou ďalšieho rozširovania. V Nuaktiv budeme aj najbližšie dva roky zabezpečovať prevádzku a priebežný rozvoj riešenia, aby napĺňalo všetky požiadavky používateľov na strane Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.

Sme lídrom v oblasti športových IS

V Nuaktiv máme dlhoročné skúsenosti pri navrhovaní, tvorbe, prevádzke a rozvoji športových informačných systémov. 

Podieľali sme na vývoji informačných systémov pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Národné športové centrum, Slovenský olympijský a športový výbor.

Špecializované riešenie pre športové zväzy a federácie

Vytvorili sme a prevádzkujeme riešenia pre viaceré športové zväzy, organizácie a kluby. Náš ActiveSport v súčasnosti používajú aj nasledovné organizácie:

  • Slovenský zväz ľadového hokeja
  • Slovenský zväz florbalu
  • Slovenská basketbalová asociácia
  • Zväz slovenského lyžovania
  • Slovenská gymnastická federácia
  • Klub slovenských turistov
  • HC Slovan Bratislava a ďalší.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máta záujem dozvedieť sa viac o špecializovanom športovom IS ActiveSport? Viac informácii nájdete na produktových stránkach ActiveSportu, alebo nás kontaktujte.

Vývoj aplikácií

8.02.2024

Všetky aktuality