Dodávka registratúry pre Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania

Jedným z našich ďalších registratúrnych klientov v cloude je Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania.

Agentúra je záujmovým združením právnických osôb: Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády a Ministerstva financií Slovenskej republiky. Jej činnosť je definovaná zákonom 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného bývania.

ActiveRegistratura - Agentura pre statom podporovane najomne byvanie

Naše riešenie ActiveRegistratúra bolo zo strany agentúry vyhodnotené ako najvhodnejšie v zmysle naplnenia definovaných požiadaviek. Z dostupných alternatív sa klient po dôkladnej analýze rozhodol pre cloudovú verziu nášho produktu.

Samotnej implementácii predchádzala podrobná analýza požiadaviek klienta a z nej vyplývajúci detailný návrh riešenia. V rámci implemetácie sme zrealizovali všetky potrebné nastavenia, vďaka čomu klient získal plnohodnotný produkt so všetkými funkcionalitami vrátane Centrálneho úradného doručovania.

Celý projekt pre Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania sme zrealizovali v expresne rýchlom čase a odovzdali klientovi do používania 2.11.2023.

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • dm drogerie markt
 • Regionálne úrady školskej správy SR
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra Vývoj aplikácií

7.11.2023

Všetky aktuality