Digitalizácia administratívnych procesov pre spoločnosť Alto Real Estate

Pomáhame s digitalizáciou administratívnych procesov v developerskej spoločnosti Alto Real Estate.

Alto Real Estate je developerská spoločnosť, ktorá združuje kolektív tvorcov udržateľných, stabilných a nadčasových realitných projektov s prísnym dôrazom na kvalitu. 

Ambíciou spoločnosti je stať sa postupom času lídrom na trhu realitného developmentu najmä v oblasti rezidenčných a kancelárskych projektov vo väčších mestách.

Alto Real Estate - ActiveRegistratura

V rámci realizácie projektu sme pre klienta riešili nasledovné požiadavky:

 • možnosť správy spoločnosti Alto Real Estate a ďalších 23 spoločností na jednom centrálnom mieste
 • zabezpečenie evidencie zmlúv a dodatkov na jednom mieste
 • integráciu na vlastné DMS a autentifikáciu pomocou Microsoft 365 login
 • reorganizáciu listinnej pošty a jej elektronický obeh v rámci celej spoločnosti
 • možnosť podpisovania kvalifikovaným elektronickým podpisom a to nielen so štátom, ale najmä so svojimi partnermi a klientmi

Evidencia zmlúv a kvalifikovaný elektronický podpis

Súčasťou realizácie projektu, okrem samotných napojení 24 spoločností, bola aj dodávka jednotnej evidencie zmlúv a ich dodatkov vrátane migrácie starých údajov z úložiska Microsoft SharePoint. Požiadavka bola z našej strany zabezpečená implementáciou rozšíreného riešenia ActiveRegistratúra

Mimoriadne dôležitou časťou projektu bola integrácia podpisovača od spoločnosti Disig a.s. do produktu s plnohodnotnou podporou podpisu interného, ale aj externého so svojimi partnermi, alebo zákazníkmi.

V praxi to znamená možnosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom napríklad aj nájomnú zmluvu s klientom Alto Real Estate z pohodlia domova.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máme bohaté skúsenosti s digitalizáciou firemných procesov a implementáciou systémov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v zabezpečení poriadku, efektivity a dodržiavaní právnych a bezpečnostných noriem v podnikovom prostredí.

Naše riešenia a služby využívajú aj nasledovné organizácie a spoločnosti:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • dm drogerie markt
 • Metro Bratislava a.s.
 • Regionálne úrady školskej správy SR
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
 • Slovenský olympijský a športový výbor
 • Úrad na ochranu osobných údajov
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch a službách, neváhajte nás kontaktovať.

Registratúra Vývoj aplikácií

11.03.2024

Všetky aktuality