Aktuality

Podpora športových informačných systémov slovenských florbalistov

V najbližších dvoch rokoch budeme podporovať a rozvíjať športový informačný systém a webový portál Slovenského zväzu florbalu.

13.4.2023

Ako spoľahlivo a efektívne riadiť športový zväz

Informačný systém ActiveSport je špičkové riešenie určené pre efektívny chod športových zväzov a organizácií.

3.11.2022

Systém automatického zaznamenávania športových udalostí

Slovenský zväz ľadového hokeja vstupuje do ďalšej sezóny s unikátnym riešením, ktoré slúži na výrobu a vysielanie športových udalostí.

25.10.2022

Oficiálny webový portál slovenských basketbalistov

Portál z produkcie našej spoločnosti sa stal novým komunikačným nástrojom Slovenskej basketbalovej asociácie.

11.10.2022

Podpora informačných systémov Klubu slovenských turistov

S klientom sme sa dohodli na podpore a rozvoji informačného systému a portálového riešenia.

14.9.2022

Slovenskí lyžiari sa rozhodli pre naše riešenie ActiveSport

Zväz slovenského lyžovania bude používať na zefektívnenie svojich interných procesov náš informačný systém ActiveSport.

24.8.2022

Basketbalisti sa pripravujú na novú sezónu

Slovenská basketbalová asociácia používa na správu a riadenie svojich procesov IS ActiveSport, ktorého prevádzku a rozvoj pre klienta zabezpečujeme.

4.7.2022

Klub slovenských turistov má nový webový portál

Nový portál slúži najmä na efektívnu komunikáciu Klubu slovenských turistov (KST) so svojou členskou základňou.

7.6.2022

Jedinečný informačný systém pre športové zväzy a organizácie

ActiveSport je špecializované riešenie informačného systému, ktoré slúži na efektívnu správu a riadenie chodu športových zväzov, organizácií a klubov.

26.1.2022