Ako spoľahlivo a efektívne riadiť športový zväz

Informačný systém ActiveSport je špičkové riešenie určené pre efektívny chod športových zväzov a organizácií.

Centrálna evidencia osôb a športových klubov, evidencia členských poplatkov, eletronický proces prestupov a hosťovaní, vytváranie a riadenie súťaží, automatické rozlosovanie, generovanie súpisiek, online zadávanie výsledkov a ešte omnoho viac užitočných funkcií a benefitov so sebou prináša zavedenie špecializovaného športového informačného systému ActiveSport.

ActiveSport je špičkový športový informačný systém určený pre spoľahlivý a efektívny chod športových federácii a zväzov.

ActiveSport úspešne používajú viaceré športové zväzy

Úspešné fungovanie športového zväzu je závislé od zvládnutia a efektívneho chodu kľúčových procesov. Športový informačný systém ActiveSport pomáha zvládať všetky kľúčové agendy riadenia športového zväzu.

Hľadáte vhodné riešenie pre vašu športovú federáciu?

Je ActiveSport vhodným riešením aj pre vašu športovú organizáciu? Čo je potrebné na zavedenie športového informačného systému ActiveSport? Ako dlho trvá proces implementácie a sprevázkovania ActiveSportu?

Odpovede na všetky vaše otázky teraz nájdete na produktových stránkach ActiveSportu.

Športové IS Vývoj aplikácií

3.11.2022

Všetky aktuality