Tanečníci používajú náš ActiveSport

Slovenský zväz tanečných športov sa rozhodol digitalizovať interné procesy a skvalitniť servisné služby pre svoju členskú základňu.

Tanečníci používajú IS ActiveSport

Športový informačný systém ActiveSport slúži na jednoduchú správu a riadenie kľúčových procesov športových zväzov a telovýchovných organizácii. 

Vďaka tomuto špecializovanému rfiešeniu je možné rýchlo a efektívne zabezpečovať všetky nevyhnutné matričné úkony, akými sú napr. registrácia nových klubov a členov, realizácia prestupov či hosťovaní. Ide o kľúčovú agendu v rámci chodu športových federácii a jej bezchybné fungovanie je teda mimoriadne dôležité.

Elektronická úhrada členských poplatkov

Vďaka implementácii platobnej brány je dôležitou súčasťou riešenia športového informačného systému ActiveSport aj správa a evidencia členských poplatkov.

Kluby majú možnosť realizácie elektronickej úhrady nákladov spojených s realizáciou vybraných matričných úkonov. Najčastejšie ide o registráciu nových členov, resp. obnovenie členských poplatkov.

ActiveSport šetrí čas a peniaze

Kľúčovým benefitom zavedenia športového informačného systému ActiveSport je digitalizácia a zefektívnenie interných zväzových procesov a úkonov. Činnosti, ktoré boli až doposiaľ realizované v papierovej forme je možné vykonávať elektronicky, t.j. rýchlo a jednoducho. 

Zväzoví administrátori a kluboví funkcionári pristupujú do informačného systému na základe svojich prístupových údajov a vykonávajú v ňom operácie, ktoré im umožňujú ich systémové oprávnenia. Na každý realizovaný úkon je naviazaný komplexný systém notifikácií.

Výhodou ActiveSportu je jeho rýchla implementácia, jednoduché používanie a predpripravená integrácia na centrálny Informačný systém športu v správe Národného športového centra.

Športové zväzy sa rozhodujú pre ActiveSport

Slovenský zväz tanečných športov sa pre naše riešenie rozhodol na základe dobrých referencií zo strany existujúcich používateľov ActiveSportu. Ide o veľké športové zväzy ako sú napr.:

  • Slovenský zväz ľadového hokeja, 
  • Slovenský zväz florbalu,
  • Slovenská gymnastická federácia,
  • Slovenská basketbalová asociácia,
  • Klub slovenských turistov,
  • Zväz slovenského lyžovania,
  • a ďalšie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach implementácie informačného systému ActiveSport pre vašu organizáciu? 

Neváhajte nás kontaktovať a my vám ActiveSport radi predvedieme.

Športové IS

30.04.2024

Všetky aktuality