Elektronické členské preukazy pre slovenských turistov

Pre klienta Klub slovenských turistov sme realizovali analýzu možného využitia elektronických členských preukazov.

Členstvo v Klube slovenských turistov (KST) so sebou prináša celý rad výhod, benefitov a samozrejme aj možností čerpania rozličných zliav. Patria medzi ne napríklad poistenie na zásah Horskej služby, zľavy z ubytovania na chatách KST, resp. zľavy na nákup tovaru a služieb u partnerov KST.

KST-ActiveSport-Eletkronicke preukazy

Za účelom možného čerpania výhod členstva vznikla potreba vytvorenia elektronického preukazu člena KST. Dáta pre potreby elektronických preukazov sú generované v športovom informačnom systéme ActiveSport, ktorý sme pre klienta navrhli, vyvinuli a aktuálne ho prevádzkujeme spolu s informačnými systémami ďalších športových zväzov.

V rámci realizovanej analýzy sme pre klienta v súvislosti s integráciou na športový informačný systém ActiveSport, definovali možnosti samotného vytvorenia elektronického preukazu, aktualizácie údajov, ako aj prípadnej manuálnej synchronizácie dát jednotlivca.

Analyzovaný proces zahŕňa volania API s potrebnými dátami a následné uloženie externého ID preukazu v databáze IS. 

Športové IS

2.06.2023

Všetky aktuality