Lyžiari už fungujú s novým športovým informačným systémom

Zväz slovenského lyžovania začal na riadenie a zefektívnenie svojich interných procesov používať náš informačný systém ActiveSport.

Športový informačný systém ActiveSport slúži na správu a riadenie kľúčových procesov športových zväzov a telovýchovných organizácii. Vďaka ActiveSportu je možné rýchlo a efektívne zabezpečovať všetky nevyhnutné matričné úkony, akými sú napr. registrácia nových klubov a členov, realizácia prestupov, resp. hosťovaní. Ide o kľúčovú agendu v rámci chodu športových federácii a jej bezchybné fungovanie je absolútne nevyhnutné.

Výhody a prednosti riešenia ActiveSport

Kľúčovým benefitom zavedenia športového informačného systému ActiveSport je digitalizácia a zefektívnenie interných procesov. Všetky procesy prebiehajú elektronicky a na každý realizovaný úkon je naviazaný systém notifikácií.

Zväzoví administrátori a kluboví funkcionári pristupujú do informačného systému na základe svojich prístupových údajov a vykonávajú v ňom operácie, ktoré im umožňujú ich systémové oprávnenia.

Výhodou ActiveSportu je jeho rýchla implementácia, jednoduché používanie a predpripravená integrácia na centrálny Informačný systém športu v správe Národného športového centra.

Veľké športové zväzy sa rozhodujú pre ActiveSport

Zväz slovenských lyžiarov sa pre naše riešenie rozhodol na základe dobrých referencií zo strany existujúcich používateľov ActiveSportu. Ide o veľké športové zväzy ako sú napr. Slovenský zväz ľadového hokeja, Slovenský zväz florbalu, Slovenská gymnastická federácia, Slovenská basketbalová asociácia, Klub slovenských turistov, Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, a ďalšie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach implementácie informačného systému ActiveSport pre vašu organizáciu? 

Neváhajte nás kontaktovať a my vám ActiveSport radi predvedieme.

Športové IS

3.07.2023

Všetky aktuality