Podpora športových informačných systémov slovenských florbalistov

V najbližších dvoch rokoch budeme podporovať a rozvíjať športový informačný systém a webový portál Slovenského zväzu florbalu.

Slovenský zväz florbalu (SZFB) aktuálne používa naše špecializované riešenie ActiveSport, ktoré slúži na zefektívnenie procesov súvisiacich s riadením športového zväzu.

Vďaka pokročilým funkciám ActiveSportu môže SZFB efektívne vykonávať svoju činnosť a poskytovať nevyhnutnú podporu svojim členom (kluby, jednotlivci). S pomocou ActiveSportu môže SZFB zároveň riadiť a zabezpečovať všetky súťaže organizované zväzom.

Administrátori zväzu vytvárajú všetky ligové súťaže, zápasový program a zapisovatelia, ktorí sú prítomní na každom zápase zaznamenávajú priebeh zápasu, do informačného systému. Z neho je následne generovaný kompletný výsledkový a štatistický servis, ktorý je k dispozícii v prehľadnej podobe na stránkach portálu SZFB.

Podpora aj pre portál

Okrem prevádzky a rozvoja riešenia ActiveSport pre klienta podporujeme a rozvíjame aj portálové riešenie florbalistov. Portál prináša informácie o aktuálnom dianí z prostredia SZFB a poskytuje tak plnohodnotný informačný servis svojej členskej základni. 

Stránky sú plnohodnotne integrované na IS ActiveSport, z ktorého čerpajú všetky dôležité dáta. Ide o aktuálny zoznam klubov, hráčov, ale najmä aj kompletný prehľad súťaží, zápasov, výsledkov a zápasových štatistík.

Športové IS

13.04.2023

Všetky aktuality