Dodávka špecializovaného hardvéru pre digitálny konferenčný systém NR SR

V uplynulých dňoch sme ukončili druhú etapu realizácie projektu nového digitálneho konferenčného systému pre Národnú radu Slovenskej republiky.

Predmetom druhej etapy projektu ISVS DKS (Informačný systém verejnej správy - Digitálny konferenčný systém) bola dodávka špecializovaného hardvéru nutného pre prevádzku nového systému. Nový digitálny konferečný systém bude prevádzkovaný primárne na hardvérových a softvérových komponentoch renomovaného svetového výrobcu konferenčných systémov – Bosch Security and Safety Systems.

Špecializovaný HW a SW bol pred inštaláciou v priestoroch NR SR zostavený, konfigurovaný a testovaný v pripravenom labe. V týchto dňoch, po fyzickej inštalácii komponentov DKS v priestoroch Národnej rady SR, prebieha ich konfigurovanie a príprava na integráciu s ostatnými IS a systémami NR SR.

Po ukončení týchto aktivít budú prebiehať typy testov predpísané metodikou riadenia štátnych IT projektov podľa MIRRI.

Vývoj aplikácií

11.08.2023

Všetky aktuality