Aktuality

Nový webový portál Mesta Trnava

Dnes sme spustili do ostrej prevádzky nový oficiálny webový portál Mesta Trnava.

13.5.2024

Tanečníci používajú náš ActiveSport

Slovenský zväz tanečných športov sa rozhodol digitalizovať interné procesy a skvalitniť servisné služby pre svoju členskú základňu.

30.4.2024

Spoločnosť PPS Group, a.s. sa rozhodla pre naše služby

Digitalizácia a zefektívnenie firemných procesov pre významného európskeho hráča v oblasti priemyselnej výroby.

5.4.2024

Informačný systém manažmentu údajov pre Hydromeliorácie, š.p.

V spolupráci s klientom sme navrhli a vytvorili informačný systém na jednoduchú evidenciu, spracovanie a zdieľanie údajov.

26.3.2024

Digitalizácia administratívnych procesov pre spoločnosť Alto Real Estate

Pomáhame s digitalizáciou administratívnych procesov v developerskej spoločnosti Alto Real Estate.

11.3.2024

Podieľame sa na ochrane práv fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov

Dodali sme riešenie, ktoré výrazným spôsobom zefektívňuje procesy v oblasti zabezpečenia a spracovania osobných údajov.

23.2.2024

Zabezpečenie prevádzky a servisných služieb pre VŠC Dukla Banská Bystrica

Pokračujeme v prevádzke a zabezpečení servisných služieb IS na podporu administratívnych úkonov vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica.

8.2.2024

Pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú

Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím sme prispeli na nákup digitálneho čítacieho zariadenia s hlasovým výstupom.

1.2.2024

Uplynulý rok v znamení významného nárastu počtu implementácií našej registratúry

Aj v uplynulom roku významným spôsobom rástol počet implementácií a používateľov našej elektronickej registratúry.

22.1.2024