Digitálny konferenčný systém pre Národnú radu Slovenskej republiky

Dodávame nový digitálny konferenčný systém na podporu a riadenie rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

Predmetom projektu Informačný systém verejnej správy - Digitálny konferenčný systém (ďalej ako “ISVS DKS“) je dodávka digitálneho konferenčného systému vrátane jeho nevyhnutných hardvérových súčastí.

Nové riešenie nahradí systém z roku 2003

Nový digitálny konferenčný systém nahradí pôvodný kongresový systém Philips DCN z roku 2003, ktorý bol 20 rokov používaný na podporu riadenia rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

Existujúci kongresový systém bol už nielen morálne, ale aj technicky zastaraný. Naviac od roku 2008, kedy bola ukončená jeho výroba, bolo veľmi obtiažne udržiavať tento systém vo funkčnom a bezporuchovom stave.

Projekt dodávky nového digitálneho konferenčného systému pre Národnú radu SR realizujeme na základe úspechu vo verejnom obstarávaní.

Z uvedeného dôvodu sa K NR SR rozhodla zrealizovať verejné obstarávanie na výmenu pôvodného kongresového systému a jeho nahradenie komplexnejším digitálnym konferenčným systémom. Samotné zadanie systému však už od svojho vzniku presahovalo svojimi špecifickými požiadavkami možnosti bežne dostupných konferenčných systémov so štandardným ovládacím softvérom.

Nový DKS musí byť realizovaný na hardvérových komponentoch kvalitného konferenčného systému, ktorý disponuje technickým rozhraním (API) určeným na ovládanie konferenčného systému. Nad týmto API musí byť na mieru špecifických požiadaviek vyplývajúcich z Rokovacieho  poriadku NR SR vyvinutý špeciálny jednoúčelový softvér, ktorý umožní riadiť hardvér konferenčného systému tak, aby plne podporoval formy rokovania pléna NR SR.

Realizácia projektu je rozdelená do viacerých etáp

V marci 2023 sme nášmu zákazníkovi – Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky (K NR SR) dodali detailnú funkčnú špecifikáciu Digitálneho konferenčného systému.

Detailná funkčná špecifikácia popisuje práve budúcu funkčnosť ISVS DKS, ktorá spolu s dodávaným hardvérom naplní zmluvne definované požiadavky na informačný systém.

Po akceptácii detailnej funkčnej špecifikácie nasledovala fáza dodávky špecializovaného hardvéru pre samotnú prevádzku ISVS DKS.

V súčasnej dobe veľmi intenzívne prebieha fáza implementácie a testovania, po ktorej už bude nasledovať nasadenie do ostrej prevádzky.

Vývoj aplikácií

28.07.2023

Všetky aktuality