Pomáhame s riadením a efektívnym plánovaním výkonov zdravotných asistenčných služieb

Pre potreby spoločnosti IDCare, s.r.o. sme navrhli a vytvorili informačný systém na plánovanie zdravotníckych úkonov, zdravotných a asistenčných služieb.

Informačný systém na plánovanie výkonov zdravotných asistenčných služieb je softvérový nástroj, ktorý pomáha organizovať a riadiť poskytovanie asistenčných služieb v zdravotníckom prostredí. Primárnou úlohou zavedenia takéhoto systému je zefektívniť a optimalizovať procesy plánovania, sledovania a správy poskytovaných výkonov.

Kľúčové moduly riešenia

  • Evidencia služieb
  • Správa, evidencia, riadenie a plánovanie spolupracovníkov
  • Výber a priradenie zdrojov
  • Správa a evidencia organizácii
  • Správa, evidencia a plánovanie zdravotníckych prostriedkov

O spoločnosti IDCare

IDCare, s.r.o. vykonáva svoju činnosť na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.

Vďaka unikátnemu informačnému systému dokáže zabezpečiť všetku potrebnú administratívu, ktorá súvisí s plánovaním odborných kapacít, zdravotníckej techniky a prostriedkov na jednotlivých podujatiach.

Vývoj aplikácií

12.06.2023

Všetky aktuality