Zabezpečenie servisných služieb pre spoločnosť Transpetrol, a.s.

V najbližších troch rokoch budeme zabezpečovať servisné služby vybraných IT aplikácií a služieb spoločnosti Transpetrol, a.s.

Predmetom zmluvy o poskytovaní servisných služieb je zabezpečenie servisných služieb k aplikáciam: ActiveRegistratúra, ActiveProcurement, ActiveWeb, ActiveScan, ActiveProxy a tiež aplikácie aukčného systému Proebiz.

Z hľadiska fungovania spoločnosti ide o dôležité aplikácie, ktoré zefektívňujú interné procesy, podporujú rozhodovanie, zjednodušujú administratívne úkony a vo finále tak zvyšujú produktivitu zamestnancov.

V rámci predmetu plnenia zmluvy budeme klientovi poskytovať systémovú podporu, aplikačnú podporu a hot-line servis. Pre spoločnosť Transpetrol, a.s. tak budeme zabezpečovať prevádzkovú podporu, pravidelnú údržbu ako aj prípadný ďalší rozvoj uvedených aplikácií.

Súčasťou zmluvy sú aj konzultácie pre pracovníkov spoločnosti, ktoré budú slúžiť na riešenie prípadných problémov súvisiacich s prevádzkou informačných systémov, ako je dostupnosť, výkonnosť a pod.

Registratúra Elektronické verejné obstarávanie Iné

4.09.2023

Všetky aktuality