Zefektívnenie činností v elektronickom prostredí pre SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia je ďalším z radu významných klientov, ktorí sa rozhodli pre prémiové riešenie našej elektronickej registratúry.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je jedinou prierezovou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia s celoslovenskou pôsobnosťou. 

SAŽP

Poskytuje rozmanité environmentálne služby, zbiera, analyzuje a prezentuje verejnosti údaje o životnom prostredí. Okrem toho zabezpečuje implementáciu národných projektov a sprostredkúva eurofondy.

Pre zefektívnenie svojej činnosti v elektronickom prostredí si v SAŽP po dôkladnom zvážení zvolili naše riešenie.

Dodali sme plnohodnotné riešenie

V rámci projektu implementácie automatizovaného riešenia elektronickej registratúry sme pre klienta postupne zabezpečili:

 • Imlementáciu on-premise riešenia v rámci Oracle Cloud (vrátane Single Sign On na doménu SAŽP)
 • Nastavenie, zaškolenie a implementáciu riešenia pre všetky sekcie vrátane plánu obnovy, na ktorú sú kladené v posledných mesiacoch najvyššie nároky
 • Integráciu na interný systém IS POSPRI (Informačný systém poskytovania príspevkov)
 • Komplexnú migráciu dát a nastavení z pôvodne používanej registratúry EPOS

Implementáciou riešenia klient získal plnohodnotný produkt prémiovej verzie našej elektronickej registratúry so všetkými funkcionalitami vrátane Centrálneho úradného doručovania.

Chcete sa dozvedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • dm drogerie markt
 • Regionálne úrady školskej správy SR
 • Aplend
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra Vývoj aplikácií

3.10.2023

Všetky aktuality