Systém automatického zaznamenávania športových udalostí

Slovenský zväz ľadového hokeja vstupuje do ďalšej sezóny s unikátnym riešením, ktoré slúži na výrobu a vysielanie športových udalostí.

Systém slúži na automatické zaznamenávanie hokejových tréningov, zápasov, prípadne iných udalostí na zimných štadiónoch po celom slovensku. Nuaktiv zabezpečuje prevádzku a podporu celého sytému.

Výnimočnosť riešenia

Unikátnosťou riešenia je pomerne veľká miera automatizácie celého procesu. Ten pozostáva z automatického plánovania nahrávania a živého prenosu jednotlivých udalostí (tréningy, zápasy) a následne z automatizáciu snímania riadeného umelou inteligenciou.

 

Kľúčové funkcionality riešenia

 • Snímanie udalostí a produkcia
 • Manažment systém pre riadenie a monitoring uzlov z centrálnej úrovne
 • Systém pre plánovanie nahrávania
 • Komponent zabezpečujúci postprodukciu
 • Archív nahrávok
 • Komponenty pre správu a monitoring infraštruktúry

Kľúčové výhody a prínosy

 • Automatické zaznamenávanie športových udalostí
 • Dramatická redukcia nákladov na produkciu audiovizuálneho obsahu
 • Nepretržitá automatická produkcia nového obsahu
 • Možnosť monetizácie obsahu, t.j. generovania nových príjmov
 • Skvalitnenie tréningového procesu, výchova hráčov
 • Vzdelávanie trénerov, príprava tréningových cvičení
 • Popularizácia športu, priblíženie sa fanušíkom

SZĽH systém aktívne používa

Riešenie je v produkčnej prevádzke od augusta 2019 a v tejto sezóne opäť prispieva najmä ako prostriedok k skvalitňovaniu tréningového procesu hokejových tímov na Slovensku.

Využitie systému v sezóne 2021 / 2022:

15 miliónov odvysielaných minút

1,2 milióna unikátnych zobrazení

Prenosy zo zápasov sú k dispozícii online a následne aj vo forme záznamov na oficiálnych stránkach SZĽH.

Športové IS Vývoj aplikácií Iné

25.10.2022

Všetky aktuality