Podpora informačných systémov Klubu slovenských turistov

S klientom sme sa dohodli na podpore a rozvoji informačného systému a portálového riešenia.

Najbližšie dva roky budeme zabezpečovať rozvoj a podporu informačného systému ActiveSport a portálového riešenia Klubu slovenských turistov (KST).

Klub slovenských turistov je našim dlhodobým klientom. Aktuálne používa naše riešenie ActiveSport, ktoré slúži na zefektívnenie procesov súvisiacich s riadením športového zväzu. Vďaka ActiveSportu môže KST efektívne vykonávať svoju činnosť a poskytovať nevyhnutnú podporu svojim členom (kluby, jednotlivci).

Okrem prevádzky a rozvoja riešenia ActiveSport pre klienta podporujeme a rozvíjame aj portálové riešenie slovenských turistov. Portál prináša informácie o aktuálnom dianí z prostredia KST a poskytuje tak plnohodnotný informačný servis svojej členskej základni. Stránky sú integrované na IS ActiveSport, z ktorého čerpajú mnohé dôležité dáta ako je kompletný prehľad klubov a regiónov KST.

Stránky samozrejme slúžia aj na popularizáciu turizmu na Slovensku a v sekcii Členstvo v KST ponúkajú návod ako sa pridať k turistom.

Športové IS Vývoj aplikácií

14.09.2022

Všetky aktuality