Elektronická registratúra pre klienta Automobilové opravovne MV SR

Ďalším z radu úspešne zrealizovaných projektov je implementácia registratúry pre klienta Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.

Po detailnej analýze požiadaviek nasledovala inštalácia a nastavenie nášho systému ActiveRegistratúra v lokálnej infaštruktúre klienta.

Súčasťou dodávky bolo tiež nastavenie DMS pre smernice, zmluvy, objednávky s cieľom ich publikovania v registri zmlúv.

Z ďalších úkonov sme realizovali aj otvorené integračné rozhranie pre agendové systémy.

ActiveRegistratúra je špičkové riešenie elektronickej registratúry

ActiveRegistratúra je produktom spoločnosti Nuaktiv a slúži na komfortné a efektívne vedenie elektronickej registratúry. 

Chcete vedieť viac? Navštívte produktové stránky riešenia ActiveRegistratúra.

Registratúra Vývoj aplikácií

21.03.2022

Všetky aktuality