Jedinečný informačný systém pre športové zväzy a organizácie

ActiveSport je špecializované riešenie informačného systému, ktoré slúži na efektívnu správu a riadenie chodu športových zväzov, organizácií a klubov.

Aj tento rok pokračujeme v priebežnom rozvoji a podpore riešenia ActiveSport pre Slovenský zväz ľadového hokeja, Slovenský zväz florbalu, Slovenskú basketbalovú asociáciu, Slovenskú gymnastickú federáciu, Klub slovenských turistov, ako aj pre viaceré ďalšie športové zväzy na Slovensku.

Komplexné riešenie

Riešenie pre športové organizácie a zväzy pozostáva z informačného systému a z prezentačnej časti, tzv. portálového riešenia.

Ústrednou časťou riešenia je Matrika, ktorá slúži na evidenciu existujúcich a registráciu nových členov (športovci, tréneri, funkcionári, rozhodcovia, dobrovoľníci) a klubov. Nechýba možnosť evidencie a úhrady poplatkov, realizácie prestupov a mnoho ďlaších funkcionalít. 

Dôležitou časťou riešenia ActiveSport sú tzv. Súťaže, v rámci ktorých je možné vytvárať turnaje, súťaže či podujatia. Je možne realizovať rozlosovania súťaží, evidovať súpisky družstiev, zadávať výsledky a generovať online štatistiky.

Šport nás baví

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s návrhou a realizáciou pokročilých informačných systémov s praktickým využitím v oblasti športu a voľnočasových aktivít. Ak rozbiehate projekt v danej oblasti, obráťte sa s dôverou na nás.

Športové IS Vývoj aplikácií

26.01.2022

Všetky aktuality