Počet používateľov nášho riešenia elektronickej registratúry dramaticky rastie

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie pre efektívne vedenie elektronickej registratúry.

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie pre efektívne vedenie elektronickej registratúry.

Teší nás, že počet klientov a používateľov nášho riešenia elektronickej registratúry neustále rastie.

Registratúra Vývoj aplikácií

8.03.2022

Všetky aktuality