Slovenský zväz ľadového hokeja

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) je riadiacim orgánom ľadového hokeja na Slovensku.

Naša práca pre klienta