Slovenská basketbalová asociácia

Slovenská basketbalová asociácia je riadiaci orgán basketbalu na Slovensku. Vznikla v roku 1993, i keď basketbal je na Slovensku organizovaný už od roku 1919. Je riadnym členom Medzinárodnej basketbalovej federácie, Európskej basketbalovej federácie a takisto aj Konfederácie športových zväzov SR.

Naša práca pre klienta