Spoločnosť PPS Group, a.s. sa rozhodla pre naše služby

Digitalizácia a zefektívnenie firemných procesov pre významného európskeho hráča v oblasti priemyselnej výroby.

PPS group, a.s. je jedným z európskych lídrov v segmente výroby veľkých zváraných oceľových komponentov. Firma sa snaží profilovať ako moderná so zameraním na kontinuálny rast, rozvoj a masívne investície do znižovania vplyvu výroby na životné prostredie.

PPS Group - Nuaktiv digitalizácia procesov

V PPS Group, a.s. stáli pred požiadavkou na sprehľadnenie toku dokumentov, riadenia informácií a zefektívnenia rozhodovacích procesov. Pre každú organizáciu ide o dôležité rozhodnutie a na jeho realizáciu potrebuje spoľahlivého partnera.

S našou ActiveRegistratúrou majú v PPS Group, a.s. pod kontrolou kompletnú evidenciu dokumentov, správu a archiváciu záznamov, ako aj centralizovaný prístup k informáciám. V podobe nášho produktu klient získal jednoduchý, moderný a z hľadiska UIX na Slovensku bezkonkurenčný nástroj elektronickej správy registratúry.

Riešenie poskytujeme štandardne v cloude, ale v tomto prípade sa realizovala lokálna on-premise inštalácia produktu na ifraštruktúre klienta.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máme bohaté skúsenosti s digitalizáciou firemných procesov a implementáciou systémov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v zabezpečení poriadku, efektivity a dodržiavaní právnych a bezpečnostných noriem v podnikovom prostredí.

Naše riešenia a služby využívajú aj nasledovné organizácie a spoločnosti:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • dm drogerie markt
 • Metro Bratislava a.s.
 • Regionálne úrady školskej správy SR
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
 • Slovenský olympijský a športový výbor
 • Úrad na ochranu osobných údajov
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch a službách, neváhajte nás kontaktovať.

Registratúra

5.04.2024

Všetky aktuality