Podieľame sa na ochrane práv fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov

Dodali sme riešenie, ktoré výrazným spôsobom zefektívňuje procesy v oblasti zabezpečenia a spracovania osobných údajov.

UOOU - ActiveRegistratura

Projekt bol realizovaný v spolupráci s naším partnerom spoločnosťou ESMO, s.r.o. na základe požiadaviek, realizovaných pre Úrad na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov je orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý dohliada na dodržiavanie práv a povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Jeho prvoradou úlohou je zabezpečiť, aby organizácie a subjekty spracúvajúce osobné údaje dodržiavali pravidlá a normy týkajúce sa ochrany súkromia jednotlivcov. 

S cieľom zvýšiť výkon, efektívnosť a rýchlosť kľúčových procesov bolo prijaté rozhodnutie pre implementáciu produktu ActiveRegistratúra, ktorá sa stala súčasťou komplexného informačného systému úradu.

V rámci projektu sme postupne zastrešovali viaceré aktivity:

  • Imlementáciu on-premise riešenia v rámci vládneho cloud-u
  • Dodanie osemnástich elektronických služieb úradu a formulárov 
  • Nastavenie, zaškolenie a implementáciu riešenia ActiveRegistratúra
  • Komplexnú migráciu dát a nahradenie starej registratúry e-Spis od spoločnosti ICZ a.s.
  • Poskytnutie integračného rozhrania pre agendové aplikácie, ako napr. Register zodpovedných osôb, Akreditácie, Rozklad, Incidenty, Kontrola, Správne konania, ...
  • Integrácie na jednotné IAM Keycloack, DMS Alfresco
  • Integrácie na Register fyzických osôb, Register právnických osôb a základné číselníky štatistického úradu cez informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov

V rámci implementácie klient získal plnohodnotný a plne integrovaný produkt so všetkými funkcionalitami vrátane Centrálneho úradného doručovania.

Čoraz viac partnerov ponúka naše riešenia a služby

Na projekte sme spolupracovali s našim partnerom, spoločnosťou Esmo, s.r.o.

Nešlo o prvú takúto spoluprácu a určite nie poslednú. Sme radi, že čoraz viac našich obchodných partnerov sa pri uspokojovaní strategických cieľov a potrieb svojich klientov rozhoduje pre naše riešenia a služby.

Pre naše prémiové riešenie elektronickej registratúry v podobe produktu ActiveRegistratúra sú našimi partnermi aj spoločnosti Slovanet, a.s. a Radela, s.r.o.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach digitalizácie a zefektívnenia firemných procesov vo vašej organizácii? Chceli by ste sa dozvedieť viac o našich produktoch a službách? Neváhajte nás kontaktovať.

Registratúra

23.02.2024

Všetky aktuality