Uplynulý rok v znamení významného nárastu počtu implementácií našej registratúry

Aj v uplynulom roku významným spôsobom rástol počet implementácií a používateľov našej elektronickej registratúry.

V Nuaktiv sa už dlhodobo venujeme zavádzaniu procesov digitalizácie, zlepšovaniu efektivity systému práce a firemných postupov u našich klientov, čím pre nich otvárame nové možnosti v dosahovaní ich obchodných cieľov.

ActiveRegistratúra je naďalej jedným z ťažiskových produktov našej spoločnosti, čo dokumentuje aj neustále sa zvyšujúce množstvo nových klientov a implementácií či už v cloude, alebo v on-premise riešeniach.

Nuaktiv ActiveRegistratúra

Prečo sa klienti rozhodujú pre nás? 

Aj v roku 2023 sa klienti pre naše riešenie rozhodovali z viacerých dôvodov.

 • ActiveRegistratúra je jedným z najlepších riešení na trhu
 • Zefektívnenie riadenia informácií a firemných procesov
 • Kompletná evidencia dokumentov
 • Správa a archivácia záznamov
 • Centralizovaný prístup k informáciám
 • Jednoduchá a rýchla implementácia riešenia
 • Výhodné cenové a licenčné podmienky
 • Prehľadné a prívetivé používateľské prostredie
 • Nadštandardná podpora a kontinuálny rozvoj riešenia

Aj z uvedeného vyplýva, že naša ActiveRegistratúra zohráva kľúčovú rolu v zabezpečení poriadku, efektivity a dodržiavaní právnych a bezpečnostných noriem v podnikovom prostredí. Stáva sa tak neoddeliteľnou súčasťou riadenia informácií a kľúčových procesov v organizácii.

Najväčšie implementácie v roku 2023

 • Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • Úrad pre územné plánovania a výstavbu SR
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • Developerská skupina Alto Real Estate j.s.a.
 • Metro Bratislava, a.s.
 • Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
 • Regionálne úrady školskej správy
 • Slovenský olympijský a športový výbor
 • Rada pre mediálne služby
 • Vadaš, s.r.o.
 • viaceré ďalšie menšie a stredné firmy

Hľadáte vhodné riešenie?

Uvažujete vo vašej organizácii o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na našej špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra Iné

22.01.2024

Všetky aktuality