Expresne rýchla implementácia elektronickej registratúry v Rade pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby je ďalším z klientov, ktorí sa rozhodli pre prémiové riešenie našej elektronickej registratúry.

Rada pre mediálne služby (RPMS) je orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu. 

ActiveRegistratúra pre RPMS

Aj napriek tomu, že spoločnosť už disponovala predošlým systémom pre elektronickú správu registratúry, rozhodla sa pre naše riešenie, ktoré jej poskytuje podstatne širšie možnosti a výrazne jednoduchšiu prácu.

Klientovi sme dodali plnohodnotné riešenie

V rámci projektu implementácie automatizovaného riešenia elektronickej registratúry sme pre klienta postupne zabezpečili:

 • Imlementáciu on-premise riešenia v rámci vlastnej infraštruktúry (vrátane Single Sign On na doménu)
 • Nastavenie, zaškolenie a implementáciu riešenia 
 • Komplexnú migráciu dát a nastavení z pôvodne používanej registratúry WINASU od IVES

Implementáciou riešenia klient získal plnohodnotný produkt prémiovej verzie našej elektronickej registratúry so všetkými funkcionalitami vrátane Centrálneho úradného doručovania.

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • dm drogerie markt
 • Regionálne úrady školskej správy SR
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
 • Slovenský olympijský a športový výbor
 • Metro Bratislava, a.s.
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra

10.01.2024

Všetky aktuality