Zefektívnenie riadenia informácií a procesov pre spoločnosť Metro Bratislava, a.s.

V poradí ďalšou úspešnou implementáciou našej ActiveRegistratúry je realizácia pre obchodnú spoločnosť Metro Bratislava, a.s.

Metro Bratislava, a.s. je obchodná spoločnosť, ktorá pre hlavné mesto zabezpečuje stavebný dozor, inžiniersku činnosť, ako aj komplexný manažment stavieb širšieho spektra, ako napr. chodníkov a cyklochodníkov, miestnych ciest, nájomných bytov alebo parkovacích domov.

Metro Bratislava - ActiveRegistratúra

Kľúčom k úspechu je efektívne riadenie informácií

V spoločnosti Metro Bratislava, a.s. sa rozhodli pristúpiť k zefektívneniu riadenia informácií a dôležitých firemných procesov. S našou ActiveRegistratúrou majú pod plnou kontrolou kompletnú evidenciu dokumentov, správu a archiváciu záznamov, ako aj centralizovaný prístup k informáciám. To všetko a ešte omnoho viac za prísneho dodržania bezpečnostných štandardov, vrátane možnosti riadenia prístupových práv aj na základe implementácie organizačnej štruktúry spoločnosti.

S moderným vývojom sa stále viac firiem presúva od tradičnej papierovej registratúry k jej elektronickej podobe, čo umožňuje efektívnejšiu správu a zdieľanie dokumentov. Registratúra teda zohráva kľúčovú rolu v zabezpečení poriadku, efektivity a dodržiavaní právnych a bezpečnostných noriem v podnikovom prostredí. Stáva sa tak neoddeliteľnou súčasťou riadenia informácií a kľúčových procesov v organizácii.

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • dm drogerie markt
 • Regionálne úrady školskej správy SR
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
 • Slovenský olympijský a športový výbor
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra

4.12.2023

Všetky aktuality