Registratúra v cloude pre Slovenský olympijský a športový výbor

Sme súčasťou procesu digitálnej transformácie organizácie, ktorá zastupuje šport a olympijské hnutie na Slovensku.

V rámci implementačného procesu sme pristúpili k nasadeniu všetkých kľúčových funkcionalít našej ActiveRegistratúry

SOSV - ActiveRegistratúra

Samotnej implementácii štandardne predchádza zoznam viacerých úkonov, potrebných na úspešné zavedenie systému do bežného života organizácie. Zo strany zákazníka je potrebné dodať, resp. sprístupniť podklady v podobe aktuálne schváleného registratúrneho plánu, organizačnú štruktúru, zoznam používateľov, ktorí budú pracovať so systémom. Dôležité je mať k dispozícii aj prípadný zoznam registratúrnych záznamov, spisov a kontaktov adresára, ktoré zákazník požaduje do systému naimportovať. 

Slovenský olympijský a športový výbor nám poskytol potrebnú súčinnosť a my sme hrdí na to, že sme takouto formou prispeli k digitálnej transformácii v tak významnej organizácii.

Súčasťou realizácie bola implementácia cloudovej registratúry aj pre organizáciu Slovenská olympijská marketingová a.s.

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • dm drogerie markt
 • Regionálne úrady školskej správy SR
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra

21.11.2023

Všetky aktuality