Ustanovujúca schôdza parlamentu už s novým digitálnym konferenčným systémom

Poslanci NR SR budú počas zasadnutí parlamentu používať nový Digitálny konferenčný systém na podporu rokovaní a hlasovaní Národnej rady SR.

Dnes (25.10.2023) po prvý krát na slávnostnej ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zasadá nové zloženie parlamentu, ktoré vzišlo z mimoriadnych parlamentných volieb. Zavedenie nového digitálneho konferenčného systému pre podporu rokovaní a hlasovaní NR SR je výsledkom intenzívneho desaťmesačného úsilia implementačného tímu spoločnosti Nuaktiv.

Výrazné rozšírenie funkcionalít pôvodného riešenia

Nový digitálny konferenčný systém (DKS) nahradil pôvodný kongresový systém Philips DCN z roku 2003, ktorý bol používaný na podporu riadenia rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky viac ako dvadsať rokov.

DKS bol implementovaný formou robustnej softvérovej nadstavby na hardvérových komponentoch renomovaného multimediálneho konferenčného systému Bosch Dicentis a jeho multimediálnych jednotiek MMD2.

Táto nadstavba bola vyvinutá na mieru špecifických požiadaviek vyplývajúcich z rokovacieho poriadku NR SR a tvorí najkomplexnejšiu časť celého informačného systému. Softvér DKS zabezpečil výrazné rozšírenie funkcionalít štandardného konferenčného systému a umožňuje riadiť hardvér konferenčného systému tak, aby plne podporoval všetky procedúry a formy rokovania schôdze Národnej rady.

Systém je zároveň integrovaný na legislatívny systém NR SR, z ktorého DKS čerpá dáta k pripravovanej, resp. prebiehajúcej schôdzi NR SR a spätne legislatívnemu systému odovzdáva metadáta o priebehu rokovania a hlasovaniach.

Nový digitálny konferenčný systém pozostáva z nasledovných funkčných celkov:

  • Aplikačný softvér DKS na riadenie priebehu schôdze NR SR
  • Aplikačné vybavenie hlasovacích jednotiek
  • Aplikácia pre zobrazovanie informácii na informačných obrazovkách
  • Aplikačný softvér eRokovanie
  • Aplikačný softvér na písomné prihlasovanie sa do rozpravy

Aplikačný softvér na riadenie priebehu schôdze

Aplikačný softvér DKS na riadenie priebehu schôdze NR SR slúži operátorom systému na podporu predsedajúceho pri riadení jednotlivých procedúr v rámci vedenia schôdze NR SR a na konfigurovanie systému a rolí poslancov a účastníkov rokovaní. Aplikačný softvér DKS zároveň poskytuje operátorom informácie o systéme a jeho stave (Health Check) a umožňuje operátorom prideľovať a odoberať slovo poslancom na základe pokynov predsedajúceho. 

Aplikačné vybavenie hlasovacích jednotiek

Aplikačné vybavenie hlasovacích jednotiek tvorí na mieru vyvinutá mobilná aplikácia. Tá umožňuje poslancom NR SR výber konkrétnej procedúry (napr. prihlásenie sa do rozpravy, prihlásenie sa s faktickou poznámkou, podanie procedurálneho návrhu...) vždy s ohľadom na relevantné prebiehajúce štádium schôdze NR SR (napr. rozprava, hlasovanie...).

Aplikácia zároveň umožňuje predsedajúcemu riadenie všetkých procedúr z miesta predsedajúceho schôdze NR SR. Aplikačné vybavenie hlasovacích jednotiek taktiež poskytuje predsadujúcemu aj poslancom v čiastočnom rozsahu kontextové informácie z priebehu rozpravy alebo hlasovania. 

Aplikácia pre zobrazovanie informácií na informačných obrazovkách

Aplikácia pre zobrazovanie informácii na informačných obrazovkách zabezpečuje veľkoformátové zobrazovanie kontextových informácií z priebehu rozpravy, alebo hlasovania, resp. oznamy, ktoré sú premietané na veľkoplošných zobrazovacích paneloch v rokovacej miestnosti, pripadne zaraďované réžiou do televízneho signálu.

Aplikačný softvér eRokovanie

Systém DKS v sebe zahŕňa aj aplikáciu eRokovanie, ktorá na dotykových obrazovkách all-in-one PC na poslaneckých stoloch v rokovacej sále NR SR poskytuje rozšírené kontextové informácie z priebehu rozpravy, alebo hlasovania a umožňuje zobrazovanie a prechádzanie podkladov k prerokovávanej agende.

Integrácia na spolupracujúce systémy

DKS je zároveň zdrojovým systémom digitalizovaného audio signálu, informácií pre polohovanie kamier a titulkovacie zariadenie, ako aj už spomenuté zobrazovanie kontextových informácií z priebehu rozpravy, alebo hlasovania, prípadne oznamov.

Tieto spracováva obrazovo-zvuková réžia NR SR, ktorej dodávka bola realizovaná v rámci iného projektu. Výsledok celej generačnej obmeny systémov pre podporu rokovania NR SR bol výsledkom starostlivo realizovanej súčinnosti a integrácie viacerých projektov.

Pre našu spoločnosť bola možnosť realizovať takéto kľúčové a technologicky náročné riešenie, počas ktorého došlo ku generačnej obmene core-systému NR SR, veľkou výzvou a súčasne potvrdením skutočnosti, že sa dokážeme popasovať aj s tými najnáročnejšími úlohami.

Vývoj aplikácií

25.10.2023

Všetky aktuality