Migrácia delimitovaných spisov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Rozsiahla migrácia delimitovaných spisov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky pre klienta Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

V uplynulom mesiaci sme úspešne ukončili rozsiahlu migráciu delimitovaných spisov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky pre nášho registratúrneho klienta - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

V rámci celého procesu migrácie bolo realizovaných viacero iterácií zo zdrojovej registratúry Fabasoft. Výsledkom realizovanej migrácie je možnosť plnohodnotnej práce používateľov so všetkými spismi priamo v našej elektronickej registratúre.

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • dm drogerie markt
 • Regionálne úrady školskej správy SR
 • Aplend
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra

5.05.2023

Všetky aktuality