Rozšírenie registratúry o ďalšie spoločnosti skupiny Donau farm

Pre skupinu firiem Donau farm sme spolu s našim partnerom realizovali rozšírenie registratúry na ďalších osem spoločností.

Prvotnú implementáciu automatizovaného riešenia elektronickej registratúry pre skupinu firiem Donau farm, pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva, sme rozšírili o ďalších osem spoločností.

Skupina Donau farm na Slovensku tak má v našej ActiveRegistratúre aktuálne už štrnásť spoločností, ktoré pôsobia v rastlinnej prvovýrobe a zaoberajú sa predajom poľnohospodárskych komodít s využitím moderných technológií.

Registratúra

24.04.2023

Všetky aktuality