Naše riešenia nachádzajú uplatnenie aj v poľnohospodárstve

Implementácia automatizovaného riešenia elektronickej registratúry pre skupinu firiem Donau farm, pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva.

Skupina Donau farm na Slovensku zastrešuje šesť produkčných spoločnosti, aktuálne pôsobiacich v rastlinnej prvovýrobe. Zaoberajú sa poľnohospodárskou prvovýrobou a predajom komodít s využitím moderných technológií. 

Pre skupinu Donau farm sme realizovali implementáciu automatizovaného riešenia elektronickej registratúry. 

Chcete sa dozvedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • dm drogerie markt
 • Regionálne úrady školskej správy SR
 • Aplend
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra

21.03.2023

Všetky aktuality