Komplexné riešenie elektronickej registratúry pre regionálne úrady školskej správy

Úspešne sme zavŕšili implementáciu implementáciu automatizovaného riešenia elektronickej registratúry pre všetky regionálne úrady školskej správy na Slovensku.

Analýza požiadaviek, detainý návrh riešenia, implementácia a nastavenie informačného systému ActiveRegistratúra pre všetky krajské regionálne úrady školskej správy.

Prechod na certifikované riešenie

Regionálne úrady školskej správy v minulosti využívali nepostačujúce a necertifikované riešenie informačného systému pre elektronickú správu registratúry. 

To sa však zmenilo a od 1. januára 2023 využívajú naše riešenie ActiveRegistratúra 2.0 eGov, ktoré okrem legislatívneho súladu spĺňa požiadavky pre moderné, efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Chcete sa dozvedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • dm drogerie markt
 • Aplend
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra

2.03.2023

Všetky aktuality