Rastieme spolu s našimi zákazníkmi

V uplynulom roku sme zaznamenali ďalší významný nárast používateľov našej elektronickej registratúry.

ActiveRegistratúra je jedným z ťažiskových produktov našej spoločnosti, čo dokumentuje aj neustále sa zvyšujúce množstvo nových klientov a implementácii či už v cloud-e, alebo v on-premise riešeniach.

Aké sú hlavné dôvody nárastu používateľov našej registratúry? 

 • ActiveRegistratúra je v súčasnosti jedným z najlepších riešení na trhu
 • Jednoduchá a rýchla implementácia riešenia
 • Výhodné cenové a licenčné podmienky
 • Prehľadné a používateľsky prívetivé používateľské prostredie
 • Nadštandardná podpora a neustály rozvoj riešenia

Medzi najväčšie implementácie v roku 2022 patrili:

 • Slovenské elektrárne a.s.
 • dm drogerie markt, s.r.o.
 • Automobilové opravovne Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky, a.s.
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Regionálne úrady školskej správy v Bratislave, Košiciach, Nitre, Žiline, Trenčíne, Banskej Bystrici, Prešove
 • Obce, mestá SR, školy a školské zariadenia v rôznych častiach Slovenska
 • Viaceré menšie a stredné firmy

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete vo vašej organizácii o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na našej špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra Iné

26.01.2023

Všetky aktuality