Mesto Pezinok má nový webový portál

Návrh, vytvorenie a sprevádzkovanie nového portálu Mesta Pezinok za použitia redakčného systému ActiveCity.

V uplynulých dňoch sme uviedli do produkčnej prevádzky nový webový portál Mesta Pezinok. Naša spoločnosť uspela v riadnej súťaži vďaka ponuke kvalitného riešenia za výborných cenových podmienok.

Použili sme riešenie ActiveCity

Základom použitého riešenia sa v prípade nového mestského portálu Mesta Pezinok stal náš CMS redakčný systém vo verzii ActiveCity. Vďaka riešeniu ActiveCity a pestrej palete predpripravených modulov, dokážeme v prípade produkcie mestských portálov postupovať mimoriadne efektívne.

Redakčný systém ActiveCity je vhodný pre vystavanie menších obecných stránok, ale aj robustných portálových riešení pre veľké mestá, mestské časti či samosprávne kraje.

Kľúčové moduly

Na kompletnú správu a riadenie obsahu využívame nasledovné moduly:

  • Infomodul
  • Modul Transparentné mesto
  • Adresáre, zoznamy, registre
  • Komunitné moduly

Moduly sú navrhnuté tak, aby s ich použitím bolo možné vyskladať komplexné informácie, obsahovo a významovo ich vzájomne poprepájať.

Moderný dizajn a prehľadná štrukúra

Súčasťou dodávky bol aj návrh a realizácia nového responzívneho dizajnu, ktorý umožňuje neobmedzený prístup pre používateľov bez ohľadu na typ zariadenia (desktop, mobil, tablet).

Mobil na prvom mieste

V prípade riešenia pre Pezinok sme sa zamerali najmä na to, aby bol nový portál pokiaľ možno čo najprehľadnejší práve pre používateľov mobilných zariadení. V tomto zmysle sme použili aj tzv. dlaždicové menu, ktoré ide až na úroveň detailu informácie.

Vďaka návrhu novej štruktúry portálu sú informácie na webe prehľadné, štruktúrované a ľahko dohľadateľné. Jednotný vzhľad a štruktúra obsiahnutých dát je zabezpečená najmä vďaka použitu modulov špecializovaného redakčného systému ActiveCity.

Ukážka dlaždicového menu

Sekcia Ako vybaviť - všetky informácie na jednom mieste

Občan mesta, návštevník strány, sa potrebuje vedieť rýchlo zorientovať v riešení bežných životných situácii. 

Pre jednotlivé životné situácie sme v spolupráci s klientom zvolili jednotnú štruktúru zápisu a zobrazenia informácií. Návštevník stránky tak dostane na jednom mieste všetky potrebné informácie v prehľadnej podobe.

Postupne sa dozvie kedy a ako žiadosť podať, v akom čase a aké sú s týmto úkonom spojené prípadné správne poplatky. Na tom istom mieste sa zároveň dozvie kto, kedy a kde príslušnú agendu vybavuje.

Ukážka sekcie Ako vybaviť

Ukážka životnej situácie v sekcii Ako vybaviť

Chcete sa dozvedieť viac?

Uvažujete o novom webovom sídle? Hľadáte vhodné riešenie pre vaše mesto, mestskú časť, alebo obec?

Digitálnym službám pre mestá a obce sa venujeme dlhodobo. Na našich riešeniach sú prevádzkované elektronické služby približne 150 miest a obcí na Slovensku, vrátane Bratislavy a Košíc.

Radi vám pomôžeme. Neváhajte a kontaktujte nás.

Vývoj aplikácií Webové portály

24.11.2022

Všetky aktuality