Pomáhame klientom prenikať na nové trhy

Kľúčom k expanzii klienta AAspráva na český trh bola lokalizácia nášho riešenia pre potreby firmy v novom prostredí.

AAspráva, s.r.o. je slovenská spoločnosť zabezpečujúca komplexné služby v oblasti rodinných domov, správu bytových domov a administratívnych budov.

Pre klienta už dlhé roky zabezpečujeme kreovanie a kontinuálny rozvoj riešenia informačného systému na plánovanie servisných úkonov, ktorý slúži na zefektívnenie procesov pri plánovaní početného množstva realizovaných revízií.

Expanzia na český trh

V súvislosti s dlhodobo plánovanou expanziou firmy na český trh sme pre klienta zabezpečili lokalizáciu celého riešenia pre potreby vykonávania činnosti v novom prostredí.

Okrem nevyhnutných úprav v rámi back-office časti riešenia bolo súčasťou realizovaných prác aj vyhotovenie českej verzie portálu na adrese Profimistr.cz

Portál slúži na komunikáciu služieb, cien, realizáciu objednávok, ale zároveň aj ako prístup do privátnej zóny, v rámci ktorej má klient k dispozícii prehľad objednaných služieb a zoznam svojich revíznych správ.

Vývoj aplikácií

5.08.2022

Všetky aktuality