Slovenské elektrárne budú používať našu registratúru

Pre spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. sme začali vo februári 2022 implementovať systém na elektronickú správu registratúry.

Aktuálne finalizujeme detailný návrh riešenia, v ktorom okrem návrhu splnenia funkčných požiadaviek samotnej registratúry dodávame aj návrh viacerých integrácií. 

Paralelne prebieha inštalácia test prostredia a jeho prípravy na integrácie externých systémov na produkt ActiveRegistratúra.

Po zavedení našej registratúry do prevádzky klient získa

  • Registratúru pre svojich viac ako 3.000 používateľov po celom Slovensku
  • Jednotný nástroj pre obeh dokumentov v rámci celej spoločnosti
  • Digitalizačné pracovisko na podateľniach a registratúrnom stredisku
  • Archív svojich dokumentov 
  • Integrácie na svoje systémy od IAM (Identity Access Management) cez OŠ, cez vlastné DMS (Document Management System) a portál ÚPVS až po balík SW Microsoft (Office, Outlook).
  • Jednoduchý, moderný a z hľadiska UIX na Slovensku bezkonkurenčný nástroj elektronickej správy registratúry

Registratúra

18.05.2022

Všetky aktuality