Naša elektronická registratúra s vysokou úrovňou zhody od Ministerstva vnútra SR

Náš produkt ActiveRegistratúra získal od Ministerstva vnútra SR certifikát o posúdení elektronického informačného systému na správu registratúry.

ActiveRegistratúra získala certifikát o posúdení zhody s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“ a je tak v súlade s opatrením č. 203/2021 o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

Čo bolo predmetom certifikácie?

Certifikoval sa produkt ActiveRegistratúra s produktovým označením „ActiveRegistratúra 2.0 eGov“ ako nová generácia produktu, certifikovaného v roku 2017 s názvom ActiveRegistratúra 1.0 eGov.

Výsledok posúdenia zhody

ActiveRegistratúra vykazuje zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2021 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“.

Ukážka certifikátu na stiahnutie.

"Naši klienti dostanú, alebo už dostali novú verziu registratúry bezodplatne tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou a tým sa ukončuje prechodné obdobie do 30.6.2022, počas ktorého platila pôvodná certifikácia."

Miroslav Jurík, Produktový manažér a analytik spoločnosti Nuaktiv

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

  • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
  • Transpetrol, a.s.
  • Slovenská akadémia vied
  • Aplend
  • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  • Mestá, obce a školy na území celej SR

Hľadáte vhodné riešenie?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o službách ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra

2.05.2022

Všetky aktuality