Zefektívnenie interných procesov v obci Bernolákovo

Obec Bernolákovo sa rozhodla zefektívniť svoje procesy pri zabezpečení úradnej komunikácie so svojimi občanmi.

Úradné rozhodnutia sú realizované už "len" v elekronickej podobe, pričom tlač požadovaných listinných rovnopisov, pre adresátov, ktorý nemajú aktivovanú elektronickú schránku, prebieha prostredníctvom poštového podniku Slovenskej pošty, a.s.

Zapojenie obce do systému Centrálneho úradného doručovania

K zefektívneniu procesov mohlo Bernolákovo pristúpiť na základe zapojenia obce do systému Centrálneho úradného doručovania (CÚD). Obec Bernolákovo tým získala možnosť hromadného rozposielania daňových rozhodnutí bez použitia tlačiarne v úrade všetkým fyzickým a právnickým osobám bez ohľadu na stav ich elektronickej schránky.

Naša registratúra zefektívnila existujúce procesy

Okrem toho, vďaka našej elektronickej registratúre ActiveRegistratúra, Bernolákovo výrazne eliminovalo manuálne aktivity spojené s tlačou papierových rozhodnutí, listinnou autorizáciou dokumentov, vkladaním listov do obálok a fyzickým zabezpečením samotného procesu doručovania. Došlo tiež k eliminácii nutnosti párovania doručeniek, ktoré teraz chodia automaticky a hlavne elektronicky.

Elektronické služby Registratúra

12.04.2022

Všetky aktuality