Riešenie na plánovanie servisných úkonov

S našimi riešeniami klienti reálne rastú, dokážu pracovať efektívnejšie, rozširovať svoje služby, obslúžiť viac zákazníkov a dosahovať tak vytýčené obchodné ciele.

Je tomu tak aj v prípade nášho riešenia na plánovanie servisných úkonov a služieb pre klienta AAspráva, s.r.o., ktorý je jedným z lídrov na trhu správy rodinných domov, bytových domov a administratívnych budov.

Riešenie pre klienta zabezpečuje celý proces od zadefinovania všetkých dostupných služieb, plánovania kampaní, príjmu objednávok, časového plánovania a realizácie samotných servisných úkonov.

Systém zároveň zabezpečuje všetku nevyhnutnú administratívu, ktorá je s realizáciou poskytovaných servisných úkonov spojená.

Vývoj aplikácií

23.02.2022

Všetky aktuality