Pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú

Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím sme prispeli na nákup digitálneho čítacieho zariadenia s hlasovým výstupom.

Nuaktiv - pomáhame ta, kde je treba

Pomoc žiakom so zrakovým postihnutím

V Nuaktiv sa každý rok snažíme aspoň symbolicky pomôcť tým, ktorí nemajú toľko šťastia a musia sa vo svojom živote často potýkať s ťažkým osudom.

V posledných rokoch sme nadviazali spoluprácu so Spojenou školou internátnou pre žiakov so zrakovým postihnutím. Sme totiž presvedčení, že každý jednotlivec by mal mať prístup k vzdelaniu a rovnakým príležitostiam, bez ohľadu na svoje obmedzenia.

Vo vyučovacom procese škola používa viaceré moderné metódy a pomôcky, ktoré žiakom pomáhajú v ich štúdiu. Sme naozaj veľmi radi, že sme škole mohli prispieť na nákup prenosného digitálneho čítacieho zariadenia s hlasovým výstupom.

Ide o kompaktné vreckové zariadenie, jednoduché na používanie, ktoré umožňuje okamžité nasnímanie a čítanie textu z monitoru PC a z displeja mobilného telefónu. Veríme, že aj vďaka tomuto zariadeniu budú mať žiaci so zrakovým postihnutím o niečo pohodlnejší prístup k vzdelávaniu a nadobúdaniu nových vedomostí.

Zapojila sa celá firma

Máme nesmiernu radosť, že do projektu podpory žiakov so zrakovým postihnutím sa zapojila celá naša firma. Finančný príspevok na nákup špeciálnej šúdijnej pomôcky sme vyzbierali v tombole počas nášho vianočného večierku. Sumu, ktorou prispeli zamestnanci a spolupracovníci firmy, sme zdvojnásobili a poskytli na dobrú vec.

Iné

1.02.2024

Všetky aktuality