Webové stránky spoločnosti VÚEZ v novom šate

Kompletný redizajn a implementácia najnovšej verzie nášho CMS redakčného systému ActiveWeb.

V rámci realizácie projektu redizajnu sme pristúpili k návrhu novej architektúry, použitiu moderného responzívneho dizajnu a implementácii najnovšej verzie CMS redakčného systému ActiveWeb.

VUEZ

Nová architektúra ponúka návštevnikovi stránky väčší používateľský komfort a možnosti jednoduchšej orientácie. Nová vizuálna podoba akcentuje súčasné trendy a posúva prezentáciu spoločnosti výrazne vpred.

Okrem nového vizuálu bola súčasťou dodávaných prác aj implementácia najnovšej verzie nášho CMS redakčného systéme ActiveWeb na správu a riadenie obsahu. Nová verzia nášho ActiveWebu ponúka editorom obsahu viacero preddefinovaných modulov, ktoré im umožňujú rýchlu a jednoduchú prácu pri tvorbe a editácii obsahu.

O spoločnosti VÚEZ

Spoločnosť VÚEZ, a. s. je výskumno-vývojovou, inžinierskou, výrobnou a montážnou organizáciou s vysokým podielom intelektuálnych, vývojových, predvýrobných etáp a kontrolných činností.

Aktívne sa podieľa na neustálom zvyšovaní bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšovaní ekologických parametrov technologických zariadení a stavebných objektov s dôrazom na energetické zariadenia.

http://www.vuez.sk

Webové portály

25.05.2023

Všetky aktuality