Do rodiny našich klientov pribudla spoločnosť VÚEZ

Spoločnosť VÚEZ akceptovala našu ponuku a rozšírila tak rady našich klientov.

Spoločnosť VÚEZ akceptovala našu ponuku na redizajn webovej aplikácie a implementáciu nového CMS redakčného systému ActiveWeb.

Počas svojej 40-ročnej existencie sa spoločnosť VÚEZ vyprofilovala na aktívnu inžiniersku, výrobnú a montážnu organizáciu s vysokým podielom intelektuálnych, vývojových, predvýrobných etáp a kontrolných činností.

V súčasnosti sa VÚEZ zameriava na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach.

Webové portály

19.01.2022

Všetky aktuality