Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. sú akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so 100 % majetkovou účasťou štátu.

Spoločnosť bola založená zakladateľom Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, na dobu neurčitú.

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. vykonávajú pre svojho zakladateľa a organizácie ním zriadené servis, opravy a údržbu automobilovej a špeciálne techniky.

Naša práca pre klienta